Vi tar ansvar för en hållbar framtid!

Hållbarhet

Arrak Outdoor har sedan starten 1999 varit mån om våran natur och de människor och djur som lever i den. Att producera textila produkter i andra länder kräver ansvarstagande då inte minst när de tillverkas i länder där miljö- och arbetsfrågor inte alltid ligger i fokus.
Vi är ytterst medvetna om att vi tillsammans med våra leverantörer måste ta vårt ansvar för att minimera den miljömässiga påverkan samt att ta vårt sociala ansvar.
Vi ställer höga krav och arbetar tillsammans med våra leverantörer för att säkerställa att vi följer de riktlinjer och regler som gäller. Vi är så ofta vi kan på plats i fabrikerna för att försäkra oss om att de efterlever vår gemensamma hållbarhetspolicy samt att utveckla den.

Aktiva val

Att Arrak gillar djur och natur är ingen nyhet för dom flesta. Vi har aktivt tagit beslut att inte använda material som kommer från våra djur såsom tex. dun, päls.

Socialt ansvar

Vi på Arrak arbetar hårt för att genomgående förbättra distributionskedjan i vår verksamhet. Med våra noga utvalda leverantörer där vi prioriterar en långsiktig relation. Vi besöker våra leverantörer så ofta vi kan för att vara delaktiga på plats
Fabrikerna följer Arraks Code of conduct
Läs mer här: Code of conduct

Vi eftersträvar även att samtliga av våra producenter även skall vara certifierade av Business Social Complliance Initiave (BSCI).
Amfori BSCI:s kod innehåller 11st grundläggande arbetsrättigheter som fabrikerna förbinder sig till att implementera hos sig och inom sina leveranskedjor med hjälp av utvecklingsstrategi, som genomförs stegvis.
Fabrikskontrollerna genomförs av ackrediterad tredje part (Social Accountability Accreditation Services, SAAS). Avvikelser som framkommer vid en fabrikskontroll ska åtgärdas och följas upp vid en om inspektion. Man söker att ständigt förbättra arbetsförhållandena.

Principer sam skall efterlevas enligt BSCI:

 • - Föreningsfrihet och rätt att ingå kollektivavtal
 • - Diskrimineringsförbud
 • - Skälig lön
 • - Skälig arbetstid
 • - Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
 • - Förbud mot barnarbete
 • - Särskilt skydd för unga arbetstagare
 • - Inget farligt arbete
 • - Förbud mot tvångsarbete
 • - Skydd mot miljön
 • - Etiskt företagande

Kemikalieguide

Samtliga våra leverantörer följer Reach eller Svenska Textilimportörernas kemikalieguide som är framtagen ihop med Rise.

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) är Eu:s kemikalielagstiftning. Det huvudsakliga målet med lagstiftningen är att skydda miljön och människors hälsa från riskerna kring kemikalier och att öka EU:s kemikalieindustris konkurrenskraft och innovation.

RISE är ett svenskt statligt forskningsinstitut inom kemi-miljörelaterade frågor till bland annat textilbranschen.
Läs mer här: Chemicals guidance

Öko-tex Större delen av de materialet vi använder i våra produktioner är av Öko-tex certifierat material. Öko-tex är ett oberoende globalt test- och certifieringssystem som säkerställer att produkten är fri från ohälsosamma kemikalier. Detta gäller produkter såsom tyger, sytråd, blixtlås mm.
Läs mer här Oeko-tex

BSCI-logo_1
Swedish_Chemicals_Group_logo_eng-300x300
REACH
standard-100-by-oeko-tex-logo-vector